Навчально-методичний комплекс

 1. НМК Будівельна механіка

 2. НМК Будівельна механіка (спецкурс)

 3. НМК Будівельна механіка (спецкурс, ч.1)

 4. НМК Будівельна механіка (спецкурс, ч.2)

 5. НМК Інженерні основи МКЕ

 6. НМК Інформаційні технології проектування транспортних споруд

 7. НМК Комп’ютерні технології СЕА механічних та біомеханічних систем

 8. НМК Методи оптимізації

 9. НМК Механіка деформованого твердого тіла

 10. НМК Механіка руйнування

 11. НМК Механіка транспортних споруд

 12. НМК Моделювання композиційних конструкцій

 13. НМК Надійність транспортних споруд

 14. НМК Нелінійні задачі будівельної механіки

 15. НМК Об'ємне проектування

 16. НМК Опір материалів та будівельна механіка

 17. НМК Оптимальне проектування будівельних конструкцій

 18. НМК Оптимальне проектування транспортних споруд

 19. НМК САПР

 20. НМК Системи автоматизованого проектування (CADCAE) 1

 21. НМК Системи автоматизованого проектування (CADCAE) 2

 22. НМК Системи наскрізного проектування

 23. НМК Теорія оболонок