Методичні матеріали

Електронні копії методичних вказівок, які використовуються на кафедрі будівельної механіки (для доступа до методичних вказівок натисніть на заголовок):

Будівельна механіка (базовий курс) для студентів стаціонара

 1. Методические указания к расчетно-проектировочным работам для студентов очной формы обучения образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" направления "Строительство" специальных видов деятельности "Промышленное и гражданское строительство" и "Мосты и транспортные тоннели" (для ПГС и МТТ), 2015 г.
 2. Методичні вказівки до розробки "Основного розділу" кваліфікаційної випускної роботи освітньо-професійної підготовки бакалавра за галуззю знань 0601 "Будівництво та архітектура" напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціального виду діяльності "Промислове та цивільне будівництво", 2014р.
 3. Методические указания к расчетно-проектировочным работам по сопротивлению материалов и строительной механике (часть 2) для студентов направления 6.060103 "Гидротехника (водные ресурсы)" образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" дневной и заочной формы обучения (для водных ресурсов), 2012 г.
 4. Методические указания к расчетно-проектировочным работам по основам теории сооружений (часть 2) для студентов направления 6.060102 образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" специальности "Архитектура" дневной формы обучения (для архитектуры), 2010 г.
 5. Методические указания и исходные данные к расчетно-проектировочным работам по 1 части курса "Строительная механика" для студентов специальностей ПГС и ГС (для ПГС и ГС), 2007 г.
 6. Методические указания и исходные данные к курсовой работе по курсу "Строительная механика" для студентов специальностей 6.092101, 6.092500, 6.092600 (для направления "Строительство"), 2003 г.
 7. Методические указания и исходные данные к расчетно-проектировочным заданиям по курсу "Строительная механика" для студентов специальностей 092500, 092600, 092100 (для водных ресурсов), 2000 г.

Будівельна механіка (спеціальний курс) для студентів стаціонара

 1. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс 2)» до РГР для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво», «Мости та транспортні тунелі» денної форми навчання, 2018 р.
 2. Методические указания по строительной механике (спецкурс, часть 1) к расчетно-проектировочным работам для студентов направления 6.060101 "Строительство" образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" по специальному виду деятельности "ПГС" дневной формы обучения (для ПГС), 2011 г.
 3. Методические указания и исходные данные к расчетно-проектировочным работам по строительной механике (спецкурс, часть 1) для студентов направления 6.060101 "Строительство" образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" специального вида деятельности ПГС, КПГС дневной формы обучения (для ПГС, КПГС), 2011 г.
 4. Методические указания и исходные данные по дисциплине "Строительная механика" (спецкурс, часть 2) к расчетно-графическим работам для студентов направления 6.060101 "Строительство" образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" специального вида деятельности ПГС дневной формы обучения (для ПГС), 2011 г.
 5. Методические указания и исходные данные к расчетно-проектировочным работам по IV части курса "Строительная механика" по специальности 7.092101 и 7.092102 дневной формы обучения (для направления "строительство"), 2001 г.
 6. Методические указания и исходные данные к расчетно-проектировочным работам по II части курса "Строительная механика". Для студентов специальностей 7.092101 и 7.092102 дневной формы обучения (для направления "строительство"), 2000 г.
 7. Рішення системи рівнянь нерозрізної балки

Будівельна механіка для спеціалістів та магістрів, студентів стаціонара

 1. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни «Системи наскрізного проектування (SOFISTIK)» до розрахунково-графічних робіт для студентів освітнього рівня «Магістр» галузей знань 12 «Інформаційні технології», 2019р.
 2. Методичні вказівки та вихідні дані до індивідуальних розрахункових робіт з дисципліни «Інженерні основи метода скінченних елементів» для студентів освітнього рівня "магістр" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізацій "Промислове та цивільне будівництво", "Мости і транспортні тунелі", 2019 р.
 3. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни «Об’ємне проектування» до розрахунково-графічних робіт для студентів освітнього рівня «Магістр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціалізації «Комп’ютерна механіка» та «Біомеханіка», 2018 р.
 4. Методичні вказівки та вихідні дані до контрольної роботи з дисципліни «Оптимальне проектування будівельних конструкцій» для студентів освітнього рівня «Магістр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво», 2018 р.
 5. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни «Інформаційні технології проектування транспортних споруд» до розрахунково-графічної роботи для студентів освітнього рівня «Магістр» галузі знань19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» на тему: «РОЗРАХУНОК ПЛОСКОЇ ФЕРМИ В ПРОГРАМІ ANSYS R17.1», 2018 р.
 6. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни «Системи автоматизованого проектування. Частина перша» до розрахунково-графічних робіт для студентів освітнього рівня «Магістр» галузі знань «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» на тему: «РОЗРАХУНОК ПЛОСКОЇ РАМИ В ПРОГРАМІ ANSYS R17.1», 2017 р.
 7. Методичні вказівки до практичних занять по курсу «Механіка деформівного твердого тіла» для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки», 2017 р.
 8. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни «Системи автоматизованого проектування» до розрахунково-графічних робіт для студентів освітнього рівня «Магістр» галузей знань 12 «Інформаційні технології» та 19 «Архітектура та будівництво», 2017 р.
 9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи «Теорія оболонок» для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», 2017 р.
 10. Методичні вказівки з дисципліни «Нелінійні задачі будівельної механіки» до розрахунково-графічних робіт «Розрахунок систем із конструктивною нелінійністю», «Розрахунок систем із генетичною нелінійністю» для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності 126 – «Інформаційні системи і технології» спеціалізації «Комп’ютерна механіка», 2017 р.
 11. Методичні вказівки з дисципліни «Нелінійні задачі будівельної механіки» до розрахунково-графічної роботи «Розрахунок несучої здатності рами» для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності 126 – «Інформаційні системи і технології» спеціалізації «Комп’ютерна механіка», 2017 р.
 12. Методичні вказівки та вихідні дані «Комп'ютерні технології скінченно-елементного аналізу механічних та біомеханічних систем (ч. 2)» до розрахунково-графічних робіт для студентів освітнього рівня „магістр” галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціалізації „Комп’ютерна механіка” та „Біомеханіка”, 2017 р.
 13. Методичні вказівки та вихідні дані «Комп'ютерні технології скінченно-елементного аналізу механічних та біомеханічних систем (ч. 1)» до розрахунково-графічних робіт для студентів освітнього рівня "магістр" галузі знань "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" спеціалізації "Комп'ютерна механіка" та "Біомеханіка", 2017 р.
 14. Методичні вказівки та вихідні дані «Чисельні методи розрахунку просторових споруд (ч. 2)» до курсової роботи «Розрахунки пружної пластинки на вигин» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», 2017 р.
 15. Методичні вказівки та вихідні дані «Чисельні методи розрахунку просторових споруд (ч. 1)» до розрахунково-проектувальних робіт №1, 2 для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», 2017 р.
 16. Методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальної роботи з дисципліни «Розрахунок будівельних конструкцій з урахуванням тривалих процесів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво», 2017 р.
 17. Методичні вказівки та вихідні данні з дисципліни «Системи автоматизованого проектування (САD/CAE) (ч. 1)» до розрахунково-графічних робіт для студентів освітнього рівня «Магістр» галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Комп’ютерна механіка» та «Біомеханіка», 2017 р.
 18. Методичні вказівки з дисципліни «Механіка транспортних споруд (ск)» до курсової роботи «Розрахунок головної балки прогонової будови» для студентів освітнього рівня «Спеціаліст» галузі знань «Будівництво та архітектура» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та аеродроми», 2016 р.
 19. Методические указания и исходные данные к расчетно-графической работе по дисциплине «Надежность транспортных сооружений» для студентов образовательного уровня "Магистр", области знаний "Строительство и архитектура" специальности "Строительство и гражданская инженерия" специализации "Мосты и транспортные тоннели", 2016 г.
 20. Методические указания по дисциплине "Автоматизированное проектирование транспортных сооружений" к курсовой работе для студентов направления 0601 "Строительство и архитектура" специальности 8.06010106 "Мосты и транспортные тоннели" (дневная форма обучения) (для МТТ), 2011 г.
 21. Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Оптимальное проектирование строительных конструкций" для студентов очной и заочной формы обучения образовательно-профессиональной программы подготовки "Специалист" и "Магистр" по специальности "Промышленное и гражданское строительство" (для ПГС), 2011 г.
 22. Методические указания и исходные данные для расчетно-проектировочных работ по спецкурсу «Расчет конструкций с учетом длительных процессов» по специальности 7.092101 и 8.092101 для дневной и заочной форм обучения (для направления "строительство"), 2011 г.

Будівельна механіка для студентів заочної форми навчання та студентів післядипломної освіти

 1. Строительная механика (Спецкурс). Методические указания и исходные данные к расчетно-графическим работам для студентов заочной формы обучения образовательного уровня "бакалавр" области знаний "Строительство и архитектура" специальности 192 "Строительство и гражданская инженерия" (для заочников), 2016 р.
 2. Методические указания и исходные данные к расчетно-проектировочным работам для студентов заочной формы обучения образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" направления 6.060101 "Строительство" специального вида деятельности "Промышленное и гражданское строительство" (для ПГС), 2013 г.
 3. Будівельна механіка. Методичні вказівки та вихідні данні до контрольної роботи для студентів післядипломної освіти напрямку "Будівництво" освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 2013р.
 4. Методические указания и контрольные задания по строительной механике (спецкурс) для студентов заочной формы обучения по специальности ПГС, ГМ, ГС, АД (для ПГС, ГМ, ГС, АД), 2007 г.