Магістерські програми

Комп'ютерні технології в механіці


Галузь знань: "Інформаційні технології"

Спеціальність: "Комп'ютерні науки"

Магістерська програма:

"Комп'ютерні технології в механіці"

Керівник програми підготовки:

Сур'янінов Микола Георгійович, д.т.н., професор,

зав. кафедрою будівельної механіки

Про програму

В даний час комп'ютерне моделювання та розрахунки з використанням цільових інженерних програм є найважливішими компонентами підготовки фахівця і невід'ємними інструментами в повсякденній роботі будь-якого інженера, конструктора, дослідника. За допомогою комп'ютера можна будувати складні віртуальні аналоги різних систем, описувати поведінку цих систем при різних режимах роботи, вивчати питання забезпечення міцності, надійності, ефективності та економічності об'єктів, конструкцій, споруд.

Тематика магістерських робіт

 • Розрахунки каркасно-цегляних будинків.

 • Оптимізація стержневих систем.

 • Вплив агресивних середовищ на напружено-деформований стан будівельних конструкцій.

 • Вплив динамічних навантажень на стан несучих конструкцій будівель і споруд.

 • Напружено-деформований стан бетонних та залізобетонних конструкцій при ступінчато-змінному навантаженні.

 • Вплив тривалих змінних навантажень на несучу здатність елементів стержневих конструкцій.

 • Комп'ютерне моделювання та розрахунок композитних конструкцій.

 • Моделювання та чисельні методи розрахунку біологічних об'єктів.

Провідні викладачі

Сур'янінов М.Г., Твардовський І.О., Сорока М.М., Балдук П.Г., Калініна Т.О., Чучмай О.М., Денисенко В.Ю.

Працевлаштування випускників

KADORR Group, ПБО Укрспецпроект, Черноморниипроект, СФ МОНОЛИТ, ООО Гражданпроект, Oxford Medical Odessa, Институт стоматологии НАМН Украины, HIDI – центр диагностики, Новые медицинские технологии


Підрозділ, що випускає:

Кафедра будівельної механіки.

Адреса: м. Одесса, вул. Дідріхсона, 4.

Веб: www.budmeh.od.ua

E-mail: sng@ogasa.org.ua

Механіка деформованого твердого тіла


Галузь знань: "Інформаційні технології"

Спеціальність: "Комп'ютерні науки"

Магістерська програма:

"Механіка деформованого твердого тіла"

Керівник програми підготовки:

Сур'янінов Микола Георгійович, д.т.н., професор,

зав. кафедрою будівельної механіки


Про програму

Механіка деформованого твердого тіла (МДТТ) - це фундаментальна наука, яка об'єднує такі дисципліни, як опір матеріалів, теорія пружності, теорія пластичності, теорія повзучості, будівельна механіка, механіка руйнування. МДТТ, в свою чергу, є складовою більш широкої галузі знань - загальної механіки. З цієї точки зору МДТТ можна визначити, як науку про рівновагу і рух твердих тіл. Будучи однією з фундаментальних природничих наук, МДТТ служить основою технічних рекомендацій, норм, правил, технічних умов тощо, які використовуються при розрахунках і проектуванні технічних об'єктів і технологічних процесів в різних галузях.


Тематика магістерських робіт

 • Розрахунки несучих конструкцій будівель на статичні і динамічні навантаження.

 • Тривала міцність залізобетонних конструкцій в умовах реальних режимів навантаження при зведенні будівель і споруд.

 • Розрахунок стрижневих систем з початковими недосконалостями.

 • Чисельно-аналітичний метод граничних елементів в задачах МДТТ.

 • Дослідження пружних властивостей композитних матеріалів.

 • Математичні моделі конструкцій з композитних матеріалів.

 • Чисельні методи розрахунку пластин і оболонок.

 • Застосування аналітичних методів розрахунку в задачах біомеханіки.

Провідні викладачі

Сур'янінов М.Г., Твардовський І.О., Сорока М.М., Балдук П.Г., Калініна Т.О., Бекірова М.М., Денисенко В.Ю.

Працевлаштування випускників

KADORR Group, ПБО Укрспецпроект, Черноморниипроект, СФ МОНОЛИТ, ООО Гражданпроект, СК Строй-инвест, СК СТИКОН, ГК Главстрой, СК Будова


Підрозділ, що випускає:

Кафедра будівельної механіки.

Адреса: м. Одесса, вул. Дідріхсона, 4.

Веб: www.budmeh.od.ua

E-mail: sng@ogasa.org.ua