Ініціативна НДР

Аналітичні, комп'ютерні та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану сталефібробетонних конструкцій

З 2016 року на кафедрі виконується ініціативна НДР "Аналітичні, комп'ютерні та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану сталефібробетонних конструкцій".

В останні десятиліття відмінною рисою розвитку промислового виробництва стало застосування нових матеріалів, і, зокрема, композитів. У будівництві таким матеріалом є фібробетон. Привабливість фібробетона обумовлена ​​тим, що він має більш високі характеристики міцності і деформативні характеристики в порівнянні зі звичайним бетоном. Це дозволяє ефективно використовувати фібробетон в конструкціях, що експлуатуються в складних умовах - мостах, тунелях, аеродромних покриттях, морських спорудах, і т.д.

Використання фібробетона в конструкціях вимагає знання широкого спектру його фізико-механічних характеристик, отриманих в результаті лабораторних досліджень.

Завдання, які необхідно вирішити:

  • визначити оптимальний склад фібробетонної суміші;

  • дослідити основні фізико-механічні властивості фібробетону;

  • провести дослідження повзучості і тривалої міцності;

  • виготовити серії конструкцій з сталефібробетона і бетону аналогічного складу (балки, арки, плити, циліндричні панелі, циліндричні оболонки) для проведення експериментальних досліджень;

  • виконати аналітичні розрахунки перерахованих типів конструкцій;

  • побудувати комп'ютерні моделі фібробетонних конструкцій із застосуванням програм ANSYS, LIRA, SOFiSTiK;

  • на підставі побудованих моделей досліджувати напружено-деформований стан конструкцій при різних навантаженнях і граничних умовах;

  • виконати порівняння результатів, отриманих аналітично, експериментально і на підставі кінцево-елементного аналізу.