Студентський семінар

З 2015 року на кафедрі працює студентський науковий семінар. На засіданнях семінару виступають з доповідями з актуальних питань механіки деформівного твердого тіла провідні викладачі кафедри і академії, а бакалаври, магістри та аспіранти виносять на обговорення результати своїх теоретичних, комп'ютерних та експериментальних досліджень.


На кафедрі працюють студентські науково-творчі гуртки:

Назва гуртка: Моделювання будівельних конструкцій у ПК «Revit».

Наукові керівники: Балдук П.Г., к.т.н, доцент, професор кафедри будівельної механіки,

Балдук Г.П., асистент кафедри менеджменту і маркетингу.

Мета і завдання: створення умов для науково-дослідної та творчої діяльності талановитих студентів, оволодіння навиками роботи та поглиблене вивчення можливостей сучасного програмного комплексу «Autodesk Revit» при моделювання будівельних конструкцій.


Назва гуртка: Знакові споруди Одеси.

Науковий керівник: Бекірова М.М. к.т.н, доцент, доцент кафедри будівельної механіки,

Мета і завдання: створення умов для науково-дослідної та творчої діяльності студентів. На засіданнях гуртка будуть розглядатися питання архітектурних та конструктивних особливостей деяких історичних будов.


Назва гуртка: Моделювання в програмному комплексі «Autodesk 3D MАХ»

Наукові керівники: Яременко О.О., к.т.н, доцент кафедри будівельної механіки.

Мета і завдання: розробляти проектну ідею, засновану на концептуальному, творчому і технологічному підході до вирішення завдання, використовуючи різні прийоми гармонізації форм, структур, комплексів і систем, оформляти необхідну проектну документацію за допомогою сучасного програмного комплексу «Autodesk 3D MАХ».