Конференції

7-а Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 2020 р.

Для ознайомлення з деталями конференції перейдіть, будь ласка, за посиланням.

6-а Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 2019 р.

Учасниками 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ" опубліковано статті у трьох збірках ― «ВІСНИК Одеської державної академії будівництва та архітектури», «Труды Одесского политехнического университета», «ВІСНИК Київського національного університету технологій та дизайну».

Ознайомитися з тезами доповідей можна за посиланням.

Участники конференції:

 1. Крутій Ю.С., д.т.н., професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, Україна

 2. Сур’янінов М.Г., д.т.н., професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, Україна

 3. Яременко О.О. к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, Україна

 4. Яременко Н.О. к.т.н., доц., Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

 5. Максимович O. В., д-р. техн. наук, проф., Технологічно-природничий університет ім. Яна і Єнджея Снядецьких, Польща

 6. Дзюбик А.Р., к.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна

 7. Назар І.Б., к.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна

 8. Дзюбик Л.В., к.т.н., ст.викладач, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна

 9. Starykov M. A., PhD, Liebherr Container Cranes Ltd, Killarney

 10. Мейш Ю.А., д.т.н., доц., Национальный транспортный университет, г. Киев

 11. Орленко С.П., асп., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 12. Мейш В.Ф., д.физ.-мат.н., проф., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 13. Сорока М.М., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, Україна

 14. Бабич С.Ю., д.т.н., проф., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 15. Корниенко В.Ф., к.т.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 16. Дегтярь С.В., к.ф.-м.н., доц., Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, г. Киев

 17. Швардак Т.М., преподаватель, Закарпатский машиностроительный техникум, п.г.т. Дубовое

 18. Дихтярук Н.Н., к.ф.-м.н., доц., Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий

 19. Случинский А.А., к.э.н., доц., Киевский национальный экономический университет им. В Гетьмана, г. Киев

 20. Шушарин Ю.В., к.ф.-м.н, доц., Киевский национальный экономический университет им. В Гетьмана, г. Киев

 21. Блажко В.В., к. т. н, доц., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м Харків

 22. Балдук П.Г., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 23. Курган А.Ю., магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 24. Равлюк В. Г, к. т. н., доц., Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

 25. Бондаренко В. В, к. т. н., доц., Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

 26. Равлюк М. Г, ст. викладач, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

 27. Гребенюк В. А, ст. викладач, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

 28. Сліпич О. О. к.т.н., Директор ТОВ «Індастріал Констракшн Груп»

 29. Романенко К.М. к.т.н., Криворізький національний університет

 30. Пашинський В.А., д.т.н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 31. Настоящий В.А., к.т.н., проф, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 32. Джирма С.О., к.т.н., доц., Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 33. Карюк А.М., к.т.н., доц., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 34. Данченко Ю.М., к.т.н., доц., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 35. Попов Ю.В., к.т.н., доц., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 36. Саєнко Н.В., к.т.н., доц., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 37. Барабаш О.С., к.т.н., Харківський національний університет будівництва та архітектури,м. Харків

 38. Биков Р.О., к.т.н., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 39. Качоманова М.П., к.т.н., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 40. Скрипинець А.В., к.т.н., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 41. Денисенко В.Ю., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури

 42. Ковальова І.Л., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури

 43. Лазарєва Д.В., к.т.н., Одеська державна академія будівництва та архітектури

 44. Драпалюк М.В., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Одесса

 45. Пилипенко В.М., к.т.н., доц., Академия Государственной пенитенциарной службы, Чернигов

 46. Фомін О. В., д.т.н., доц., Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

 47. Ловська А. О., к.т.н., доц., Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

 48. Радкевич В. О., д.п.н., проф., акад., Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

 49. Скляренко І. Ю., к.п.н., доц., Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

 50. Горбань А. В., к.і.н, доц., Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

 51. Скок П. О., к. н. з державного управління, доц., Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

 52. Малащенко В.О., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка»

 53. Венцель Є.С., д.т.н., проф., Харківський національний автомобільно-дорожний університет

 54. Настоящий В.А., к.т.н., проф., Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина

 55. Яцун В.В. , к.т.н., доц., Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина

 56. Пашинський В.А., д.т.н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 57. Пашинський М.В., к.т.н., Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 58. Скриннік І.О., к.т.н., доц., Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 59. Пушкар Н.В., к.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 60. Бекирова М.М. к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 61. Мартынов В.И. д.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 62. Ветох А.М., к.т.н. ст. преп., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 63. Вінниченко В.І, д.т.н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 64. Рязанов А.О., інженер, Уфімський державний нафтовий технічний університет, Уфа, Росія

 65. Заврак Н.В., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 66. Калініна Т.О, к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 67. Твардовський, к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 68. Чучмай О.М., к.т.н., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 69. Кривенко П.В., Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського (НДІВМ) Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), м. Київ

 70. Петропавловський О.М., Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського (НДІВМ) Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), м. Київ

 71. Руденко І.І., Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського (НДІВМ) Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), м. Київ

 72. Константиновський О.П., Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського (НДІВМ) Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), м. Київ

 73. Ковальчук О.Ю., Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського (НДІВМ) Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), м. Київ

 74. Хайлин Цао, к.т.н, проф., Академія аерокосмічних технологій (м. Шень-Жень, КНР)

 75. Лигуан Венг, к.т.н., проф., Академія аерокосмічних технологій (м. Шень-Жень, КНР)

 76. Куреннов С.С., д.т.н., проф., Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков

 77. Барахов К.П., Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков

 78. Дворецкая Д.В., Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков

 79. Акуленко Л.Д., д.ф.-м.н., проф., Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва

 80. Лещенко Д.Д., д.ф.-м.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 81. Палий Е.С. ассист., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 82. Маковкина Т.С., аспирант, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 83. Нетеса А.Н., к.т.н., Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта, г. Днепр

 84. Нетеса Н.И., д.т.н., проф., Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта, г. Днепр

 85. Радкевич А.В., д.т.н., проф., Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта, г. Днепр

 86. Северин А.П., ст. преп., Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта, г. Днепр

 87. Яковлев С.А., ст. преп., Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта, г. Днепр

 88. Марцинковський В.А., д.т.н., проф., Сумський державний університет, м. Суми

 89. Позовний О.О., Сумський державний університет, м. Суми

 90. Козьма О.І., ТОВ «Инжиниринг-Жилстрой», м. Одеса

 91. Шиляєв О.С., асс., Одеська державна академія будівництва та архітектури

 92. Taliat Azizov, DSc (eng.), Professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

 93. Wit Derkowski, Ds(eng), Professor, Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology, Poland

 94. Nadzieja Jurkowska, Phd, Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology, Poland

 95. Банніков Д.О., д.т.н., проф., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

 96. Радкевич А.В., д.т.н., проф., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

 97. Нікіфорова Н.А., к.т.н., доц., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

 98. Vinichenko V., doctor in tech. sc., prof., Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Department of Mechanization of Construction Processes, Ukraine

 99. Ryazanova V.A., candidate in tech. sc., associate prof., Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

 100. Gabitov A.I., doctor in tech. sc., prof., Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

 101. Udalova Ye.A., doctor in tech. sc., prof., Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

 102. Salov A.S., candidate in tech. sc., associate prof., Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

 103. Гоц В.І., д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 104. Пальчик П.П., к.т.н., доц., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 105. Майстренко А.А., к.т.н., доц., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 106. Бердник О.Ю., асс., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 107. Пшінько О.М., д.т.н., проф., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

 108. Громова О.В., к.т.н., доц., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

 109. Руденко Д.В., к.т.н., доц., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

 110. Зиньковский А.П., д.т.н., проф., Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАН Украины

 111. Онищенко Е.А., к.т.н., Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАН Украины

 112. Савченко К.В., к.т.н., Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАН Украины

 113. Швабюк В.В., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет

 114. Ротко С.В., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет

 115. Гуда О.В., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет

 116. Ужегова О.А., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет

 117. Кныш А.И., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 118. Дашковская О.П., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 119. Кузнецов Ю.А., д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел

 120. Коломейченко А.В., д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел

 121. Гончаренко В.В., к.т.н., доц., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел

 122. Кравченко И.Н., д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва

 123. Лапенко А.И., д.т.н., проф., Национальный авиационный университет, г. Киев

 124. Махинько Н.А., к.т.н., Национальный авиационный университет, г. Киев

 125. Мірошніков В. Ю., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м.Харків

 126. Медведєва А. В., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м.Харків

 127. Олешкевич С. В., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м.Харків

 128. Сахно С.І., к.т.н., доц., Криворізький національний університет, м Кривий Ріг

 129. Янова Л.О., к.т.н., доц., Криворізький національний університет, м Кривий Ріг

 130. Пищикова О.В., к.т.н., доц., Криворізький національний університет, м Кривий Ріг

 131. Телипко Л.П., к.т.н., доц., Днепровский государственный технический университет, г. Каменское

 132. Цапко Ю.В., д.т.н., с.н.с., Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського

 133. Бондаренко О.П., к.т.н., доц., Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського

 134. Цапко О.Ю., Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

 135. Маткова А.В., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 136. Шваб'юк В.І., д.т.н., проф., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 137. Фурс Т.В., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 138. Ємельянова І.А., д.т.н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 139. Аніщенко А.І., к.т.н., доц., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 140. Чайка Д.О., ассистент, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 141. Субота Д.Ю., аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

5-а Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 2018 р.

Учасниками 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ" опубліковано 37 статей у трьох збірках ― «ВІСНИК Одеської державної академії будівництва та архітектури», «Труды Одесского политехнического университета», «ВІСНИК Київського національного університету технологій та дизайну».

Ознайомитися з тезами доповідей можна за посиланням.

Учасники конференції:

 1. Антонюк Е.Я., к.т.н., Институт механики им. С. П. Тимошенко НАНУ, ул. Нестерова, 3, 03057, Киев, Украина

 2. Забуга А.Т., м.н.с. Институт механики им. С. П. Тимошенко НАНУ, ул. Нестерова, 3, 03057, Киев, Украина

 3. Артамонова Александра Евгеньевна ООО «ЛИРА САПР»

 4. Бабич С.Ю., д.т.н., проф., ведущий научный сотрудник Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 5. Лазар В.Ф. к.т.н., доц., Мукачевский государственный университет, г. Мукачево

 6. Игнатишин Н.И., к.т.н., доц., Мукачевский государственный университет, г. Мукачево

 7. Швардак Т.М., преподаватель, Закарпатский машиностроительный техникум, пгт. Дубовое, Закарпатская обл

 8. Багно О.М., д.ф.-м.н., пров.н.с. Інститут механіки імені С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 9. Бажанова А.Ю., к.т.н., Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

 10. Озерянський Б. М., Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

 11. Балдук П.Г., к.т.н., професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури

 12. Чищевой Є.О., студент, Одеська державна академія будівництва та архітектури

 13. Вонсович О. С., студент Одесская государственная академия строительства и архитектуры г. Одесса

 14. Балдук Н.П., студент Одесская государственная академия строительства и архитектуры г. Одесса

 15. Барабаш М.С., д.т.н., проф., Національний Авіаційний Університет, ТОВ «ЛІРА САПР», м. Київ

 16. Бекирова М.М., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 17. Бекшаев С.Я., Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 18. Березін Л.М., к.т.н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

 19. Сафонов Д.В, студент ПЦБ-608м(н), Одесская государственная академия строительства и архитектуры г. Одесса

 20. Файзулина О.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры г. Одесса

 21. Беспалова А.В., к.т.н., доц. Одесская государственная академия строительства и архитектуры г. Одесса

 22. Бистров В.М., к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 23. Декрет В.А., д.ф.-м.н., пров.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 24. Зеленський В.С., к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 25. Крутій Ю. С., д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 26. Вандинський В. Ю., аспірант Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 27. Ковальов А.І., к.т.н., с.н.с., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, м. Черкаси

 28. Ведула С.А. ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, м. Черкаси

 29. Отрош Ю.А., к.т.н., доц., НУЦЗ України, м. Харків

 30. Verameichyk A.I., Brest State Technical University, Brest, Belarus

 31. Вовченко Д.Д., магистр, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 32. Вусиков М.Г., магистр, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 33. Выровой В.Н., д.т.н, проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 34. Суханов В.Г., д.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 35. Елькин А.В., к.т.н. КП «БУДОВА»

 36. Ковров А.В., к.т.н, проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 37. Высочан Н.К., ст. преп., Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 38. Gavdzinski V.N., Ph.D., prof., Odessa State Akademy of Building Engineering and Architecture, Odesa

 39. El-Sheikh M.G., Ph.D., prof., Ain Shams University, Cairo, Egypt

 40. Maltseva E.V., senior lecture, Odessa National Economic University, Odessа

 41. Гоменюк С.І., д.т.н., проф., Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

 42. Грищак Д.Д., к.ф.-м.н., Центральний науково-дослідний Інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

 43. Горик О.В., д.т.н., професор, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

 44. Брикун О.М., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

 45. Черняк Р.Є., ПрАТ «АвтоКрАЗ», м. Кременчук

 46. Ковальчук С.Б., к.т.н., Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава

 47. Антонец А.В., к.пед.н., доц., Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава

 48. Григор’єва Л.О., Київський національний університет будівництва та архітектури, Повітрофлотський проспект, 31, м.Київ

 49. Дворжак В. М., к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 50. Довжик М.В., к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 51. Назаренко В.М., д.т.н., чл.-кор. НАН Украины, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 52. Ємельянова Т.А., Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 53. Еньков Е.У., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 54. Чердинцев С.Р., ст. гр. ЗКМех-607м(н), Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 55. Викториано Рикардо (Ангола), ст. гр. ПГС-607м, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 56. Жукова Н.Б., к.ф.-м.н., Институт механики им.С.П.Тимошенко НАН Украины, г.Киев

 57. Завертанний Б.С., аспірант. Київський національний університет технологій та дизайну

 58. Манойленко О.П., к.т.н., доц. Київський національний університет технологій та дизайну

 59. Акимов О.О. к.т.н., доц., Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

 60. Зеленський А. Г., к.ф.-м. н., доц., ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, м. Дніпро

 61. Калініна Т.О., к.т.н., доц. Одеська державна академія будівництва та архітектури, м, Одеса

 62. Скороход А.В., к.м.н. Головний лікар клініки сучасної онкології "Онко-Мед", м. Київ

 63. Карлаш В.Л., д.т.н., Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 64. Зінчук Л.П., к.ф.-м.н., Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 65. Кирилюк В.С., д.ф.-м.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, Украина, 03057 Киев, ул. Нестерова, 3

 66. Левчук О.И., к.ф.-м.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, Украина, 03057 Киев, ул. Нестерова, 3

 67. Кіріченко Д.О., студентка, Одеська державна академія будівництва та архітектури

 68. Шиляєв О.С., асистент, Одеська державна академія будівництва та архітектури

 69. Кіпніс О.Л., к.ф.-м.н., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 70. Назаренко В.М., чл.-кор. НАНУ, д.т.н., професор, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 71. Кныш А.И., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 72. Дашковская О.П., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 73. Лазарева Д.В., к.т.н., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 74. Ковалёва И.Л., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 75. Молчанюк И.В., к.ф-м.н. доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 76. Окара Д.В. к.ф-м.н. доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 77. Коваль П.М., к.т.н., проф., Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, Україна\

 78. Гримак О.Я., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

 79. Коваль М.П., к.т.н., ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ТРІАДА», Львів, Україна

 80. Стоянович С.В., к.т.н., Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, Україна

 81. Ковальчук С.Б., к.т.н., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

 82. Пелешко І.Д., к.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

 83. Ковальчук Ю.Є., асис., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

 84. Ковальчук В.В., к.т.н., Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Львів

 85. Корнеева И.Б., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 86. Неутов С.Ф., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 87. Бояджи А.А., к.т.н., cт. преп., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 88. Корнеенко Д.В., инж., ООО «Мэйнсофт», г. Витебск

 89. Краснер С.Ю., к.т.н., доц., Витебский государственный технологический университет, г. Витебск

 90. Безверхий О.І., д.ф.-м.н., проф., Національний транспортний університет, м. Київ

 91. Корнієнко В.Ф. к.т.н., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка, м. Київ

 92. Кошель С.О., к.т.н, доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 93. Кошель Г.В., к.т.н, доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 94. Сурьянинов Н.Г., д.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 95. Крыжановская А.М., магистр, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 96. Крыжанюк А.А., магистр, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 97. Куприянов Д.В., магистр Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 98. Курпа Л.В., д.т.н., проф., Національний Технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 99. Шматко Т.В., к.т.н., доц., Національний Технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 100. О.И. Левчук, к.ф.-м.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, Украина, 03057 Киев, ул. Нестерова, 3

 101. Луцька І.В., асп., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 102. Максимюк В.А., д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 103. Чернишенко І.С., член-кор. НАН України, д.т.н., проф., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 104. Ляшенко Л.А., ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», м.Київ

 105. Шугайло О.П., ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», м.Київ

 106. Панченко А.В. ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», м.Київ

 107. Маковкина Т.С., аспирант, ОГАСА

 108. Анік’єв І.І., к.т.н., с.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 109. Максимюк В.А., д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 110. Михайлова М.І., д.т.н., с.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 111. Сущенко Є.О., к.т.н., с.н.с., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 112. Мартиненко В.Г., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», м. Харків

 113. Мартиненко Г.Ю., к.т.н., доц. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

 114. Марусенко О.М., асп., Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, м. Харків

 115. Марценюк И.В., магистр, ОГАСА

 116. Мейш В.Ф., д. физ.-мат. н., проф., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 117. Мейш Ю.А., д.т.н., доц. Национальный транспортный университет, г. Киев

 118. Моргун А. С., д.т.н., проф. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

 119. Малачковська Р.І., аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

 120. Настоящий В.А., к.т.н., проф., Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий

 121. Яцун В.В., к.т.н., доц., Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий

 122. Осетров А.А., к.т.н., Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков

 123. Тимченко Г.Н., к.т.н., доц., Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков

 124. Островерх О.О., к.пед.н, доц., НУЦЗ України, м. Харків

 125. Пашинський В.А., д.т.н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 126. Карпушин С.О., к.т.н., доц., Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 127. Пашинський М.В., аспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 128. Піголь О.В., асп., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 129. Сторожук Є.А., д.ф.-м.н., проф., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 130. Писаревский Б.Ю., аспирант, Национальный авиационный университет, ООО «ЛИРА САПР», г. Киев

 131. Плешко С.А., к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 132. Ковальов Ю.А., к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 133. Семенюк М.П., д.т.н., професор, Інститут механіки ім. С.П.Тимошенко НАНУ, м. Київ, Украина

 134. Трач В.М., д.т.н., професор, Warsaw University of Life Sciences, Poland, Warsaw

 135. Подворний А.В., к.т.н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Украина

 136. Поліщук Д.Д, інженер-будівельник, M&Th Rauscher, Німеччина

 137. Раушер Томас (Thomas Rauscher), інженер-будівельник, M&Th Rauscher, Німеччина

 138. Клименко Є.В. д.т.н., проф. Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 139. Полянський К.В. аспірант, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 140. Попов О.О., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 141. Гострик А. М., аспірант, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 142. Crnoja Andelko, аспірант, University North (Хорватія)

 143. Постернак А.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 144. Кравченко С.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 145. Чибіряков В.К., д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 146. Пошивач Д.В., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 147. Черняков Ю.А., д.ф.–м.н., проф., Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

 148. Свитлинец А.М., аспирант, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

 149. Семенюк Н.П., д.т.н., проф., Институт механики им. С.П.Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 150. Гапшенко В.С., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 151. Сергиенко В.Г., магистр, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 152. Сидорчук М.М., аспирант, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 153. Сович Ю.В., аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

 154. Чубарев А.Г., аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

 155. Сорока Н.Н., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 156. Столевич О.И., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 157. Костюк А.И., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 158. Столевич И.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 159. Сторожук Є.А., д.ф.-м.н., проф., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 160. Яцура А.В., асп., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 161. Субботіна М.І., к.т.н., доц., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

 162. Гензерский Юрий Валерьевич, к.т.н., ООО «ЛИРА САПР», Киев

 163. Титок Виктор Петрович, ООО «ЛИРА САПР», Киев

 164. Хорошун Л.П., д.ф.-м.н., чл. – кор., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, 03057 Київ, вул. Нестерова, 3.

 165. Левчук О.І., к.ф.-м.н., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, 03057 Київ

 166. Ткаченко Н.Є., к.ф.-м.н., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, 03057 Київ

 167. Томашевский А. В., аспирант, Национальный авиационный университет, г. Киев

 168. Хоружий М.М., к.т.н., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

 169. Хвисевич В.М., Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь

 170. Веремейчик А.И., Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь

 171. Томашев И.Г., Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь

 172. Чаюн И.М., д.т.н., проф., Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

 173. Вовк П.Є., маг., Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, г. Одесса

 174. Шорін О.А., аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 175. Чучмай А.М., к.т.н., ст. преподаватель, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 176. Аніскін А., PhD, старший викладач, Університет Північ, Хорватія

 177. Карнаухова А.С., ст. преп., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 178. Шмаленый Л.Л., магистр, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 179. Щурук Г.И., к.ф.-м.н., Институт механики им. С.П.Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 180. Якушев Д.И., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 181. Денисенко В.Ю., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 182. Янін О.Є. , к.т.н., доцент, Херсонський Державний Аграрний Університет, м. Херсон

 183. Янсонс М.О., Київський національний університет будівництва і архітектури

 184. Яременко Н.А., к.т.н., доц., Одесский национальный морской университет

 185. Яременко Е.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 186. Бондарец Р.А., студент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 187. Філімоніхін Г.Б., д.т.н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

4-а Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 2017 р.

Учасниками 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ" опубліковано 37 статей у трьох збірках ― «ВІСНИК Одеської державної академії будівництва та архітектури», «Труды Одесского политехнического университета», «ВІСНИК Київського національного університету технологій та дизайну».

Ознайомитися з тезами доповідей можна за посиланням.

Учасники конференції:

 1. Багно О.М., д.ф.-м.н., пров.н.с., Інститут механіки імені С.П. Тимошенка Національної академії наук України, м. Київ

 2. Чибіряков В.К., доктор техн. наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

 3. Беспалова А.В. к.т.н, доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 4. Файзулина О.А. к.т.н, доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 5. Кушниренко В.В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 6. Смоляр А.М., к.т.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

 7. Шорін Олексій Анатолійович, магістр, Київський національний університет будівництва і архітектури

 8. Стрілець Олег Романович, к.т.н., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

 9. Демедецкая В.В., аспирант, Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара, г. Днепр

 10. Моргун А.С., д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

 11. Плясовиця В.Ю., здобувач, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

 12. Карнаухов В.Г., д.ф.-м.н., проф., Інститут механіки им.С.П.Тимошенко, Киев

 13. Козлов В.И., д.ф.-м.н., проф., Інститут механіки им.С.П.Тимошенко, Киев

 14. Малачковська Р.І., аспірантка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

 15. Герасименко В. А., ОСП НУБиП Украины “Нежинский агротехнический институт”, г. Нежин

 16. Настоящий В.А., к.т.н., профессор, Кировоградский национальный технический университет

 17. Яцун В.В., к.т.н., доцент, Кировоградский национальный технический университет

 18. Краснєєва А.О., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 19. Сурьянинов Н.Г., д.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 20. Чучмай А.М., асс., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 21. Балдук П.Г., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 22. Майбородина Н. В., к. ф.-м. н., ОСП НУБиП Украины “Нежинский агротехнический институт”, г. Нежин

 23. Кирилюк В.С., д.ф.-м.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 24. Левчук О.И., к.ф.-м.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 25. Пашинський В.А., д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 26. Карпушин С.О., к.т.н., доцент, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

 27. Лазарева Д.В., к.т.н., доц., Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

 28. Субботіна М.І., к.т.н., доц., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

 29. Чабан В.В., д.т.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 30. Коробкова Л.С., аспирант, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 31. Ємельянова Т.А., Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

 32. Савін О.Б., к.т.н., доц., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 33. Соболь В.М., к.т.н., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 34. Фирсов П.М., аспирант, Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, г. Харьков

 35. Манойленко О.П. к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 36. Григор’єва Л.О., канд.фіз.-мат.наук, доц., Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, г. Київ

 37. Павлюк А.В., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 38. Пікуль А.В., Київський національний університет будівництва та архітектури, ТОВ “ЛІРА САПР”, м. Київ

 39. Дашковська О.П., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса

 40. Сайтарли С.Ю., магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса

 41. Перепелица Е.А., асп., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков

 42. Акуленко Л.Д., д.ф.-м.н., проф., Институт проблем механики РАН, г. Москва

 43. Козаченко Т.А., к.ф.-м.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 44. Зинкевич Я.С., к.ф.-м.н., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 45. Горобець В.А. к.т.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 46. Гапшенко В.С., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 47. Еньков Е.У., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 48. Шваб’юк В.І., д.т.н., проф., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 49. Ротко С.В., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 50. Ротко В.О., магістр, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 51. Фомин В.М., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 52. Крутий Ю.С., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 53. Мірошкіна І.В., к.т.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

 54. Карнаухова Т.В., к.ф.-м.н., доц., Национальный технический университет Украины "КПИ", г. Киев

 55. Ларін О.О., д.т.н., доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

 56. Петрова Ю.А., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

 57. Маневич А.И., д.т.н., проф., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

 58. Погасий Н.Э., асп., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр

 59. Щурук Г.І., к.ф.-м.н., Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, м. Київ

 60. Шиляєв О.С., асистент, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 61. Семенов Е.И., к.мед.н., доцент, Институт стоматологии АМН Украины, г. Одесса

 62. Мурашко А.В., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 63. Сергиенко А.В., Луганский национальный университет имени В. Даля

 64. Ужегова О.А., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 65. Бабий А.А., магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 66. Бакін П.І., Луганський національний аграрний університет

 67. Сорока Н.Н., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 68. Семина Ю.А, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 69. Кобринец В.М., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 70. Коробченко Є.О., аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 71. Костюк А.И., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 72. Столевич И.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 73. Столевич О.И., аспирант, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 74. Мейш В.Ф., д.ф.-м.н., проф., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 75. Орловський Б.В., д.т.н. проф., Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ

 76. Павлюк А.В., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України, м. Київ

 77. Савчук С.Г., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 78. Мейш Ю.А., к.ф.-м.н., доц., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 79. Ремез Н.С., д.т.н., профессор, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт», г. Киев

 80. Осипова Т.А., аспирант, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт», г. Киев

 81. Совгира В. В., ассистент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 82. Яременко Е.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры г. Одесса

 83. Яременко Н.А., Одесский национальный морской университет г. Одесса

 84. Лещенко Д.Д., д.ф.-м.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 85. Волкова В.Е., д.т.н., проф., Национальный горный университет, г. Днепропетровск

 86. Смолий И.С., асп., Национальный горный университет, г. Днепропетровск

 87. Киричок І.Ф., д.ф.-м.н., ст.н.с., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 88. Мироненко И.Н., Одесский национальный морской университет г. Одесса

 89. Березин Л.Н., к.т.н., доц., Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев

 90. Акимов А.A., Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев

 91. Ковальчук С.Б., к.т.н., ст. викл., Полтавська державна аграрна академія кафедри загальнотехнічних дисциплін, м. Полтава

 92. Карпюк В.М., д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 93. Даниленко Д.С., аспірант, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 94. Скороход А.В., к.м.н., Головний лікар клініки сучасної онкології "Онко-Мед", м. Київ

 95. Яременко А.Ф., д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 96. Кошель С.О., к.т.н, доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 97. Кошель Г.В., к.т.н, доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 98. Плешко С.А., к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 99. Завертанный Б.С., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 100. Горик О.В., д.т.н., проф., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

 101. Брикун О.М., асистент, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

 102. Черняк Р.Є., генеральний директор ПАТ «АвтоКрАЗ», м. Кременчуг

 103. Бекирова М.М., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 104. Калинина Т.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 105. Безрядін В. М., маг., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 106. Дворжак В. М., к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 107. Водка А.А., к.т.н., Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков

 108. Выровой В.Н., д.т.н, проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 109. Суханов В.Г., д.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 110. Елькин А.В., к.т.н., КП «БУДОВА», г. Одесса

 111. Харенко С.Б., асп., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 112. Колодяжный А.П., к.т.н., доц., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск,

 113. Медникова М.А., Государственное предприятие Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля, г. Днепропетровск

 114. Комарчук С.М., асп., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 115. Сторожук Є.А., д.ф.-м.н., проф., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 116. Руденко І.Б., ст. викл., Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь Київської обл.

 117. Чернишенко І.С., д.т.н., проф., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

 118. Мірошніков В.Ю., Харківський національний університет будівництва та архітектури, г. Харьков

 119. Медведєва А.В., Харківський національний університет будівництва та архітектури, г. Харьков

 120. Олешкевич С.В., Харківський національний університет будівництва та архітектури, г. Харьков

 121. Ковальов Ю. А., к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, г. Киев

 122. Колесар І. А., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

 123. Корнеева И.Б., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 124. Бекшаев С.Я., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 125. Корныло И.М., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 126. Казимиренко Ю. О., к.т.н., доц., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

 127. Левченко В.В., канд. физ.-мат. наук, Институт механики НАНУ им. С.П. Тимошенко, г. Киев

 128. Денисенко В.И., к.ф.-м.н., доц., Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев

 129. Диденко Ю.Ф., к.ф.-м.н., доц., Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев

 130. Бабич С.Ю., д.т.н., проф., Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, г. Киев

 131. Дегтярь С.В., к.ф.-м.н., доц., Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, г. Киев

 132. Корниенко В.Ф., к.т.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко, г. Киев

 133. Филипович Г.Т., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 134. Король И.В., ассистент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 135. Неутов С.Ф., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 136. Кіріченко Д.О., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 137. Кныш А.И., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 138. Постернак А.А. , к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 139. Кравченко С.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 140. Твардовський І.О., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 141. Бащук О.Ю., к.ф.-м.,н.,доц., державний університет фіскальної служби України, м. Ірпінь

 142. Вандинський В.Ю., магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 143. Ильхам Бернарди, асп., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 144. Бажанова А.Ю., к.т.н., доц., Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

3-а Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 2016 р.

Учасниками 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ" опубліковано 32 статті у трьох збірках ― «ВІСНИК Одеської державної академії будівництва та архітектури», «Труды Одесского политехнического университета», «ВІСНИК Київського національного університету технологій та дизайну».

Ознайомитися з тезами доповідей можна за посиланням.

Учасники конференції:

 1. Багно О.М., д.ф.-м.н., пров.н.с., Інститут механіки імені С.П. Тимошенка Національної академії наук України, м. Київ

 2. Панасюк О.М., к.фіз.-мат.н., Інститут механіки імені С.П.Тимошенка НАН України, м. Київ

 3. Беспалова А.В. к.т.н, доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 4. Дашковская О.П. к.т.н, доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 5. Лебедев В.Г. д.т.н, проф., Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

 6. Максимович О.В., д.т.н., проф., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 7. Іллюшин О.В., аспірант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 8. Глухов А.Ю., аспірант, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ

 9. Горик А.В., д.т.н., проф., Полтавская государственная аграрная академия, м. Полтава

 10. Ковальчук С.Б., к.т.н., Полтавская государственная аграрная академия, м. Полтава

 11. Іваник І.Г., к.т.н, доц., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

 12. Гриньов В.Б., д.т.н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 13. Яровий Ю.М., к.т.н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 14. Альошечкіна Т.М., аспірантка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 15. Левада В.А., аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 16. Виноградов В.В., аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 17. Перепелиця К.О., аспірантка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

 18. Скляров І.О., к.т.н, доц., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 19. Сурьянинов Н.Г., д.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 20. Чучмай А.М., асс., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 21. Балдук П.Г., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 22. Шпак А.Л., ПАО "Хмельницкоблэнерго", г. Хмельницкий

 23. Бабич С.Ю., д.т.н., проф., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 24. Глухов Ю.П. к.ф.-м.н., доц., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 25. Лазар В.Ф., к.т.н., доц., Мукачевский государственный университет, г. Мукачево

 26. Залюбовський М.Г., аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 27. Панасюк І.В., д.т.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 28. Заєць Ю.О., асистент, Національний транспортний університет, м. Київ

 29. Чабан В.В., д.т.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 30. Піпа Б.Ф., д.т.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 31. Марчук О. В., д.т.н., проф., Національний транспортний університет, м. Київ

 32. Левківський С. А., Національний транспортний університет, м. Київ

 33. Левківська Л. В., к.т.н., доц., Національний транспортний університет, м. Київ

 34. Горобець В.А. к.т.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 35. Манойленко О.П. к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 36. Мікуліч О.А., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 37. Шлюнь Н.В., Национальный транспортный университет, г. Киев

 38. Шевчук Л.В., асистент, Національний транспортний університет, м. Київ

 39. Берестянская С.Ю., к.т.н., доцент, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 40. Берестянская А.А., аспирант, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 41. Рожнова М.А., аспирант, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 42. Галатенко Г.В., Институт механики им. С.П.Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 43. Кошель Г.В., к.т.н, доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 44. Кошель С.О., к.т.н, доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 45. Синчук С.Д., аспирант, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 46. Гапшенко В.С., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 47. Еньков Е.У., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 48. Шваб’юк В.І., д.т.н., проф., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 49. Ротко С.В., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 50. Шваб’юк В.В., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 51. Фомин В.М., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 52. Крутий Ю.С., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 53. Киричок И.Ф., д.ф.-м.н., ст.н.с., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 54. Карнаухова Т.В., к.ф.-м.н., доц., Национальный технический университет Украины "КПИ", г. Киев

 55. Сидорчук М.М., магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 56. Гуляєв В.І., д.т.н., проф., Національний транспортний університет, м. Київ,

 57. Глушакова О.В., к.ф.-м.н., доц., Національний транспортний університет, м. Київ,

 58. Глазунов С.М., асп., Національний транспортний університет, м. Київ

 59. Щурук Г.І., к.ф.-м.н., Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, м. Київ

 60. Шиляєв О.С., асистент, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 61. Семенов Е.И., к.мед.н., доцент, Институт стоматологии АМН Украины, г. Одесса

 62. Сенников О.Н., к.мед.н., доцент, Институт стоматологии АМН Украины, г. Одесса

 63. Шнайдер С.А., д.мед.н., профессор, Институт стоматологии АМН Украины, г. Одесса

 64. Ужегова О.А., к.т.н., доц., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 65. Бабий А.А., магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 66. Егупов К.В., д.т.н., проф., Одесский национальный морской университет, г. Одесса

 67. Сорока Н.Н., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 68. Жданов А.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 69. Кобринец В.М., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 70. Коробченко Є.О., аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 71. Костюк А.И., к.т.н., проф., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 72. Столевич И.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 73. Столевич О.И., аспирант, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 74. Мейш В.Ф., д.ф.-м.н., проф., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 75. Белов Е.Д., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 76. Павлюк А.В., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України, м. Київ

 77. Савчук С.Г., Національний університет біоресурсів і природокористуванняУкраїни, м. Київ

 78. Мейш Ю.А., к.ф.-м.н., доц., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 79. Ремез Н.С., д.т.н., профессор, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт», г.Киев

 80. Осипова Т.А., аспирант, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт», г.Киев

 81. Совгира В. В., ассистент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 82. Хонелия Н.Н., к.т.н., доц., Одесский национальный морской университет, г. Одесса

 83. Долинская Н.Б., Одесский национальный морской университет, г. Одесса

 84. Балдук Г.П., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 85. Волкова В.Е., д.т.н., проф., Национальный горный университет, г. Днепропетровск

 86. Смолий И.С., асп., Национальный горный университет, г. Днепропетровск

 87. Кирилюк В.С., д.ф.-м.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 88. Левчук О.И., к.ф.-м.н., Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев

 89. Березин Л.Н., к.т.н., доц., Киевский национальный университет технологий и дизайна, г.Киев

 90. Глемязь В.A., магистр, Киевский национальный университет технологий и дизайна, г.Киев

 91. Крантовська О.М., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 92. Коцюрубенко О.М., асп., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 93. Прибитько І.О., к.т.н., доцент, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

 94. Олексієнко С.В., к.т.н., доцент, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

 95. Ганєєв Т.Р., к.т.н., доцент, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

 96. Болотов М.Г., к.т.н., доцент, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

 97. Ковальов Ю.А., к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 98. Плешко С.А., к.т.н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 99. Лавренчук В.І., студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 100. Ватуля Г.Л., д.т.н., доцент, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 101. Резуненко М.Е., к.т.н., доцент, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 102. Орел Е.Ф., к.т.н, доцент, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 103. Бекирова М.М., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 104. Калинина Т.А., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 105. Галагуря Е.И., к.т.н. доцент, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 106. Ковалёв М.А., к.т.н доцент, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 107. Кравцив Л.Б., к.т.н доцент, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 108. Дзюба А.А., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск

 109. Дзюба А.П., д.т.н., проф., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск

 110. Прокопало Е.Ф., к.т.н., доц., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск

 111. Дзюба П.А. к.т.н., доц., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск

 112. Колодяжный А.П., к.т.н., доц., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск,

 113. Медникова М.А., Государственное предприятие Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля, г. Днепропетровск

 114. Сафронова І. А., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

 115. Маланчук Н.І., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів

 116. Слободян Б.С., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів

 117. Чумак К.А., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів

 118. Середницька Х.І., к.ф.-м.н., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів

 119. Чумак К.А., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів

 120. Плугин А.А., д.т.н., проф., Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 121. Лобяк А.В., к.т.н., доц., Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 122. Головко Д.В., к.т.н, ст. лаб., Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 123. Корнеева И.Б., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 124. Бекшаев С.Я., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 125. Белоус П.А., к.т.н., доц., Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

 126. Казимиренко Ю. О., к.т.н., доц., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

 127. В.В. Левченко, канд. физ.-мат. наук, Институт механики НАНУ им. С.П. Тимошенко, г. Киев

 128. Дериземля С.В., аспирант, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков

 129. Музичишин С.В., аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 130. Чабан О.В., аспірант, Київський національний університет технологій, м. Київ

 131. Коваленко А.І., аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 132. Харжевський В.О., к.т.н., доц., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

 133. Карпюк В.М., д.т.н., профессор, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 134. Неутов А.С., ассистент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 135. Неутов С.Ф., к.т.н., доцент, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса

 136. Шпинда В.З., аспірант, Київський Національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 137. Кныш А.И., к.т.н., доц., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г.Одесса

 138. Черняк Р.Є., ПАТ «АвтоКрАЗ», м. Кременчук

 139. Брикун О.М., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

 140. Гринев В.Б., д.т.н., проф., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков

 141. Виноградов В.В., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков

 142. Алешечкина Т.Н., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков

 143. Твардовський І.О., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 144. Чобан Г.С., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 145. Вандинський В.Ю., магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 146. Яцків О.І. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів

 147. Ковальчук С.Б., к.т.н., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

 148. Постернак О.М., ассистент, Київський Національний університет будівництва і архітектури, м. Київ