Держбюджетна НДР

Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання і розрахунку стержневих, пластинчастих і оболонкових конструкцій.

Розглядаються математичні моделі будівельних конструкцій і аналіз їх напружено-деформованого стану на підставі чисельно-аналітичного методу граничних елементів (ЧА МГЕ), який запропонований і розвинений в працях авторів проекту. Метод отримав популярність і позитивну оцінку фахівців, як альтернативний чисельно-аналітичний метод розрахунку, який дозволяє підвищувати точність результатів, зменшує витрати комп'ютерних ресурсів. Метод досить глибоко розроблений стосовно рішення задач статики, стійкості і динаміки стержневих систем, в тому числі і тонкостінних. Але пластини і оболонки ще чекають своєї черги. Це стосується також різноманітних систем з розподіленими параметрами. Тому даний проект обумовлює отримання відповідних рішень. Зокрема передбачено розгляд прямокутних і круглих ортотропних пластин, циліндричних і похилих оболонок, пластин з ребрами жорсткості і інше. В даний час основним методом розрахунку конструкцій є метод скінченних елементів (МСЕ). Серед безлічі комп'ютерних пакетів програм, побудованих на основі МСЕ, виділяються пакети CosmosWorks, SOFiSTiK і ANSYS. Саме ці програми будуть застосовуватися для верифікації результатів, отриманих чисельно-аналітичним методом граничних елементів.