Наукова робота

На кафедрі науково-дослідна робота ведеться по п’яти напрямкам.

1. «Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій».

Отримані результати розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій відрізняються від існуючих більш високою точністю, оскільки вони базуються на фундаментальних розв’язках відповідних диференціальних рівнянь.

2. «Аналітичні, комп’ютерні та експериментальні дослідження сталефібробетонних конструкцій».

Виконано експериментальне дослідження зразків балок, плит, перехресних систем, арок з бетону та фібробетону, що підтвердили ефективність застосування фібро бетону.

3. «Комп’ютерні технології в механіці».

Виконано моделювання й скінченно-елементний аналіз конструкцій, будинків, споруд і біомеханічних систем з використанням програм ANSYS, Sofistik, Revit, LIRA, SCAD. Охоплене широке коло систем – стрижневих, пластинчастих, оболонкових, комбінованих. Досліджується напружено-деформований стан конструкцій, виготовлених з різних матеріалів (включаючи тришарові й композитні), при статичних і динамічних навантаженнях.

4. «Розрахунки будівель та споруд при сейсмічних навантаженнях».

В рамках співпраці з НДІСК виконано розрахунки кількох споруд на сейсмічні навантаження. За отриманими результатами надано відповідні рекомендації проектувальникам.

5. «Обстеження будівель та споруд».

Виконується держбюджетна НДР «Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій» з об’ємом фінансування 343 тис. грн. щорічно (3 роки).