Історія кафедри

Кафедра будівельної механіки як самостійна структурна одиниця Одеської державної академії будівництва та архітектури, існує з вересня 1951 року (у той час ― Одеського гідротехнічного інституту, потім ― Одеського інженерно-будівельного інституту).

Її засновником і беззмінним керівником до 1987 р. був Ігор Євгенович Прокопович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки України, Почесний академік Російської Академії архітектури й будівельних наук.

За роки трудової діяльності І.Є. Прокоповичем видано більш 150 наукових статей, 4 монографії, підручник із грифом Мінвузу СРСР. Світове визнання одержала наукова школа І.Є. Прокоповича.

Ігор Євгенович був нагороджений орденами Вітчизняної війни II ступеня, Червоної зірки, Знаком Пошани, двома орденами Трудового Червоного Прапора, багатьма медалями. За плідну працю йому було привласнено почесне звання Заслуженого діяча наук України. В 1995 році його обрали іноземним членом Російської Академії архітектури й будівельних наук.

З 1987 р. по 2013 р. кафедрою завідував д.т.н., професор Яременко О.Ф., який приклав багато зусиль до розвитку кафедри й академії.

Професор Яременко О.Ф. розробив прикладну теорію повзучості й тривалої міцності залізобетонних площинних елементів і оболонок із придбаною анізотропією внаслідок різного опору бетону розтяганню-стиску й тріщиноутворення. Ним опубліковано близько 140 наукових праць і 6 навчальних посібників. О.Ф. Яременко керував підготовкою й захистом інженерних дипломів і кандидатських дисертацій, був членом вчених рад по захисту дисертацій ОДАБА й Національного університету "Львівська політехніка", членом редколегій декількох наукових журналів. Нагороджений знаками "Відмінник освіти України" та "За наукові досягнення".

З 2013 по 2015 рік кафедру очолював к.т.н., професор В.М. Кобринець. Валентин Михайлович є учнем І.Є. Прокоповича, під керівництвом якого він в 1973 році захистив кандидатську дисертацію та продовжив наукову й методичну роботу на нашій кафедрі. Рішенням ВАК України в 2008 р. В.М. Кобринець був обраний професором кафедри, а з 2013 року виконував обов'язки завідувача кафедри.

З вересня 2015 року кафедру очолює д.т.н., професор Сур’янінов М.Г., випускник Одеського інженерно-будівельного інституту. Автор 40 навчальних посібників і монографій, а також 300 наукових статей. Область наукових інтересів: «Чисельні методи розрахунку конструкцій». Під керівництвом професора Сур’янінова було захищено 8 кандидатських та 2 докторські дисертації.