Склад кафедри

Сур’янінов Микола Георгійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Доктор технічних наук, професор, з 1 вересня 2015 року - завідувач кафедри будівельної механіки ОДАБА.

У 1979 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут за фахом "Промислове й цивільне будівництво", потім - аспірантуру по кафедрі будівельної механіки при Московському інженерно-будівельному інституті.

Протягом 29 років працював в Одеському національному політехнічному університеті на кафедрі динаміки, міцності машин і опору матеріалів, пройшовши шлях від асистента до професора.

Автор 40 навчальних посібників і монографій, а також 300 наукових статей. Область наукових інтересів – чисельні методи розрахунків конструкцій, методи розрахунку композиційних матеріалів.

Керує двома науково-дослідними темами: "Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій" та "Аналітичні, комп'ютерні та експериментальні дослідження сталефібробетонних конструкцій".

Член редколегії трьох наукових журналів.

Під керівництвом професора Сурянінова М.Г. було захищено 8 кандидатських та 2 докторських дисертації.

телефон: +38 048 732 34 02

e-mail: sng@ogasa.org.ua

Балдук Павло Георгійович

к.т.н., приват-професор, доцент

Кандидат технічних наук, професор кафедри.

Випускник Одеського інженерно-будівельного інституту спеціальності «Промислове та цивільне будівництва» 1980 року.

Після закінчення аспірантури при кафедрі будівельної механіки ОІБІ працював у посадах інженера науково-дослідного сектору, інженера обчислювального центру, асистента кафедри будівельної механіки. У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом «будівельна механіка».

У 1983-1987 роках працював секретарем комітету комсомолу ОІБІ. Очолював об'єднаний студентський будівельний загін інституту влітку 1986 року на будівництві житла для потерпілих у результаті Чорнобильської аварії, за що був нагороджений Почесним знаком.

З 1987 по 2009 роки працював на кафедрі теоретичної механіки. Пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри теоретичної механіки.

У 1999-2009 року працював директором найбільшого підрозділу академії – Інженерно-будівельного інституту. З 2009 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри будівельної механіки.

Є автором і співавтором більш 70 наукових і науково-методичних робіт, у тому числі 8 навчальних посібників.

Область наукових інтересів – застосування методу кінцевих елементів при рішенні задач нелінійної повзучості, оптимізація й надійність будівельних конструкцій.

За час роботи в академії неодноразово нагороджувався грамотами організацій різного рівня. Має нагороди Міністерства освіти й науки України: Почесну грамоту, знак «Відмінник освіти», Почесний знак «Петро Могила», знак "За наукові та освітні досягнення" .

e-mail: pavel9baldook@gmail.com

Бекірова Маріям Мамбетівна

к.т.н., доцент

Закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут в 1970 р. за фахом "Промислове та цивільне будівництво" та вступила до аспірантури на кафедру будівельної механіки.

У 1985 році захистила кандидатську дисертацію за фахом "Будівельна механіка" по темі "Несуча здатність гнучких стислих залізобетонних стійок, що мають початкові недосконалості". Деякі результати досліджень поміщені в "Рекомендаціях з обліку повзучості й усадки бетону при розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій", виданих у 1988 р. (Москва, Стройиздат). Зареєстровано дві заяви на винахід. Має подяку із занесенням у трудову книжку. Область наукових інтересів: дослідження роботи стислих залізобетонних стержнів в умовах повзучості.

Атестат доцента одержала у 1991 році.

Опублікувала більш 40 статей і більш 20 методичних вказівок.

На кафедрі працює з 1974 року.

e-mail: bekirova.ogasa@gmail.com

Сорока Микола Миколайович

к.т.н., професор, доцент

У 1976 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут за фахом "Промислове та цивільне будівництво". Після закінчення інституту вступив до аспірантури на кафедру будівельної механіки. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження нелінійно-деформованих систем в умовах нелінійної повзучості". Автор більш 80 наукових праць і методичних вказівок.

Нагороджений відзнакою "Відмінник освіти України".

Співавтор нормативних документів: "ДБН В.1.1-12:2014 – Будівництво в сейсмічних районах України", "ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 – Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні впливи, правила відносно споруджень (EN 1998-1:2004, IDT)», а також посібника "Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно з Єврокодом 8. Практичний посібник, частина 1".

Автор навчальних посібників: "Розв'язок нелінійних задач будівельної механіки", 2018 р., "ANSYS у задачах стійкості плоских стрижневих систем", 2017 р., співавтор навчальних посібників "Будівельна механіка в прикладах", "Будівельна механіка й будівельні конструкції", 2010 р., "Системи автоматизованого проектування в будівництві", 2015 р., "Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР", 2018 р.

З 2006 по 2019 рік завідуючий спільної (ОГАСА-ГП НИИСК) комплексної регіональної лабораторії сейсмостійкості й надійності будинків та споруд. У якості завідувача лабораторії брав участь у науково-технічному супроводі проектування багатоповерхових будинків у складних інженерно-геологічних умовах Одеського регіону. Добре володіє теорією й методами комп'ютерного розрахунку об'єктів будівництва. Член асоціації українського сейсмостійкого будівництва.

На кафедрі будівельної механіки працює доцентом по сумісництву.

Напрямок наукової роботи – розрахунок будинків та споруд із урахуванням сейсмічних впливів; розрахунок несучої здатності конструкцій методом граничної рівноваги.

e-mail: soroka@ogasa.org.ua

Твардовський Ігор Олександрович

к.т.н., доцент

У 1986 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут за фахом "Промислове та цивільне будівництво" та отримав кваліфікацію інженера-будівельника.

Напрямок наукової роботи - тривалі процеси в бетонних і залізобетонних конструкціях, вплив агресивного середовища на роботу металевих і залізобетонних конструкцій; динаміка споруд.

Працював в ТОВ "Одесагрострой" у Київській області на будівництві житла для потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.23.01 "Будівельні конструкції, будинки та споруди".

З 2000 г обіймав посаду заступника декана факультету ПЦБ, з 2008 по 2013 рр. - декан факультету КПЦБ.

По напрямку досліджень опубліковано 35 наукових статтей, видано 15 методичних вказівок.

Досвідчений фахівець у сфері технічного обстеження будинків та споруд. У 2012 році одержав відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Бере активну участь при розробці проектної документації в розділі конструкцій при відновленні житлового фонду м. Одеси й нового будівництва, реконструкції й капітального ремонту будинків та споруд.

e-mail: igortvardovsky@gmail.com

Чучмай Олександр Михайлович

к.т.н., ст. викл.

У 2006 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури за фахом "Промислове та цивільне будівництво" і отримав кваліфікацію магістра по будівництву.

У 2009 році закінчив аспірантуру за фахом "Будівельні конструкції, будинки й споруди", а в 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по зазначеній спеціальності.

Працює на кафедрі будівельної механіки з 2009 року в посадах асистента (з 2009 по 2017), старшого викладача.

Науковий інтерес - розрахунок залізобетонних перехресно-балкових систем на змушені впливи, питання реконструкції будівельних споруд.

По напряму досліджень опубліковано 20 наукових статей.

Володіє інженерними програмами: SCAD, Ліра, ANSYS, Sofistik.

e-mail: c.alexsandr@yandex.ru

Яременко Олена Олександрівна

к.т.н., доцент

У 1999 році закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури за фахом "Архітектура будинків і споруд" та отримала кваліфікацію за фахом «Архітектура будинків та споруд».

Напрямок наукової роботи – напружено-деформований стан ушкоджених куполів і зводів.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за фахом 05.23.01 "Будівельні конструкції, будинки та споруди".

По напрямкові досліджень опубліковано більш 23 наукових статей, видано 13 методичних вказівок, 4 навчальних посібника.

Досвідчений фахівець у сфері архітектури будинків та споруд. У 2018 році підтвердила відповідний кваліфікаційний сертифікат.

e-mail: olenaiaremenko@gmail.com

Головата Злата Олександрівна

інженер

Вчилася на факультеті промислового та цивільного будівництва ОДАБА, який закінчила у 2007 році. З цього часу працює на кафедрі інженером.

Добре володіє комп'ютером.

Злата Олександрівна має спортивне звання майстра спорту. Брала участь у змаганнях міжнародного рівня по Регбі-7.

Технічний редактор журналу "Механіка та математичні методи".

e-mail: budmeh@ogasa.org.ua

Злотковська Тетяна Юріївна

старший лаборант

У 2005 році вступила до Одеської державної академії будівництва та архітектури на факультет "Теплогазопостачання, опалення та вентиляція", який з відмінністю закінчила в 2010 р.

З листопада 2010 року працює на кафедрі будівельної механіки старшим лаборантом. Добре володіє комп'ютером. Працює з декількома сучасними інженерними програмами.

Адміністратор сайта кафедри, сайта конференції "Актуальні проблеми інженерної механіки" та сторінки у Facebook.

e-mail: budmeh@ogasa.org.ua

Попогребський Олександр Валентинович

завідувач лабораторії

У 1966 році по закінченню школи вступив до ОІБІ. Під час навчання почав працювати на кафедрі будівельної механіки на посаді навчального майстра, потім - старшого лаборанта.

З 1976 року є незмінним завідувачем учбово-іспитової лабораторії кафедри.

Брав участь у підготовці й проведенні експериментальних досліджень при розробці 7 кандидатських та 2 докторських дисертацій.